Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist, heeft u een blessure of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. uw gezondheid.

MASSAGE
Algemeen 
FiHt verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. FiHt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Contra-indicaties
Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan FiHt niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Facturering en betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen.
In het geval van een factuur dient het bedrag binnen vier weken te worden voldaan. Hierna volgt een betalingsherinnering per mail en vervolgens een tweede herinnering per post. Als daarna alsnog niet wordt betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Annulering
Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

PERSONAL TRAINING
Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Facturering en betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen.
In het geval van een factuur dient het bedrag binnen vier weken te worden voldaan. Hierna volgt een betalingsherinnering per mail en vervolgens een tweede herinnering per post. Als daarna alsnog niet wordt betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Reiskosten
Eventueel kunnen reiskosten gevraagd worden als de afspraak op een per fiets moeilijk (bijvoorbeeld door lange afstand) bereikbare plek plaatsvindt.

HARDLOOPTRAINING (GROEP)
Facturering en betaling
Bij de groepshardlooptrainingen wordt per vier weken of per kwartaal betaald, voorafgaand. Bij vakantie, kortdurende blessure (korter dan 4 weken) of ziekte wordt geen geld teruggegeven. Heb je een langdurige blessure, betaal je per kwartaal en wil je daarom graag je abonnement even pauzeren, dan kan dit op vertoon van een (verwijs)brief van de huisarts/fysiotherapeut o.i.d.

Bij kwartaalabonnementen hanteert FiHt een opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de aard van opzegging. Bij maandabonnementen is geen restitutie van lesgeld mogelijk.