Algemene Voorwaarden

Algemeen
FiHt verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. FiHt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Intake en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist, heeft u een blessure of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. uw gezondheid.

Contra-indicaties
Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan FiHt niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Annulering
Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Facturering en betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen.
In het geval van een factuur dient het bedrag binnen vier weken te worden voldaan. Hierna volgt een betalingsherinnering per mail en vervolgens een tweede herinnering per post. Als daarna alsnog niet wordt betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Bij de groepshardlooptrainingen wordt per vier weken of per kwartaal betaald, voorafgaand. Bij vakantie of ziekte wordt geen geld teruggegeven.

FiHt hanteert een opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de aard van opzegging.

Reiskosten
Eventueel kunnen reiskosten gevraagd worden als de afspraak op een per fiets moeilijk (bijvoorbeeld door lange afstand) bereikbare plek plaatsvindt.

Leave a Reply +

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *